Kultuurikeskuse uksed on külastajatele avatud!

Liigu hajutatult

Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. See tähendab, et üksteisega tuleb hoida turvalist distantsi.

Desinfitseeri käsi

Avalikes siseruumides tuleb desinfitseerida käsi.

Näita tõendit

Avalikud koosolekud ja üritused on lubatud, kuid osalejad alates 18. eluaastast peavad tõendama oma nakkusohutust, esitades COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

12-17aastased noored peavad tegevustes osalemiseks esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.
Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-tõendite ehtsust ja tuvastada tõendi esitaja isikusamasus.
Kui korraldaja tagab kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli, siis võib sisetingimustes osaleda kuni 6000 ning välitingimustes kuni 12 000 inimest.
Välitingimustes toimuvatel piiramata territooriumiga avalikel üritustel osalejate arvu piirangut ega nakkusohutuse kontrollimise kohustust ei ole.
Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Kaitsemask on kohustuslik

Kaitsemaski kandmine on avalikes siseruumides kohustuslik, välja arvatud tegevustes, kus see ei ole võimalik, näiteks vahetul sportimisel ja veega kokkupuutel, samuti restoranis süües. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama arsti tõendi.

Põhjalikum info: https://kriis.ee/igapaevaelu-ja-teenused/meelelahutus-ja-sundmused/kultuur-ja-meelelahutus

Majja sisenedes kanna maski! 

ALATES 1. NOVEMBRIST SAAB SÜNDMUSTEL OSALEDA VAID VAKTSINEERIMIST VÕI COVID-19 HAIGUSE LÄBIPÕDEMIST KINNITAVATE TÕENDITE OLEMASOLUL!

Teater ja kontsert

Reky etendus "Nuusikhiirte jõulud"
10. detsember kell 11:00
III advendi kontsert "Jõuluootus"
12. detsember kell 12:00
Huvialaringide talvekontsert
15. detsember kell 18:00

Näitused

Made Balbat Art
01. november - 31. detsember
Hanna Milleri maalinäitus
05. jaanuar - 27. veebruar
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
Fotonäitus "Mõskmisõ luuminõ"
06. jaanuar - 27. veebruar
Reet Heinla juubelinäitus
19. august - 24. oktoober
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Sündmused

Naiste öö
10. detsember kell 18:00
Piiriäärne jõululaat
18. detsember kell 09:00 - 14:00
Valga keskväljak
Doonoripäev
20. detsember kell 10:00 - 13:00
MTÜ-de PIDU
11. veebruar
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus