Tutvustus

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse tegevuse eesmärgiks on Valga linna elanike kultuuriline teenindamine, huvialahariduse omandamise võimaldamine, arendavateks tegevusteks tingimuste loomine ning vaba aja veetmise võimaluste pakkumine nii kultuuri kui ka meelelahutuse vallas igas eas inimestele.

Eesmärkidest tulenevalt on keskuse põhiülesanneteks eesti rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, haridus- ja kultuuriürituse korraldamine, näituste korraldamine ja professionaalse kunsti vahendamine ning kinoalase tegevuse korraldamine.

Kui soovid korraldada kontserti, konverentsi või muud sündmust Valgas, aitab sind Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus!