Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega on Valga Kultuuri-ja Huvialakeskus kuni 25.04.2021 külastajatele suletud. Informatsioon tel. 5332 7622

Koroonaviiruse leviku olukord Eestis on väga tõsine. Viiruse leviku pidurdamiseks ning nakatumiste vähendamiseks hakkavad alates 1. märtsist üle Eesti kehtima täiendavad meetmed.

  • Avalike ürituste korraldamise siseruumides on keelatud, sealhulgas ei ole alates märtsist neli nädalat lubatud kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid. Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad kinni, lubatud on sportimine individuaaltegevusena.
  • siseruumides tuleb kanda maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub, ei tohiks maske kanda);
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt
    Huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe ja noorsootöö ja sport
  • Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal lubatud. 
  • Tegevusi võib viia läbi üksnes üksi või kahekaupa (koos juhendaja või kaaslasega).
  • Teiste isikutega tuleb tagada vähemalt kahemeetrine vahemaa.
  • Kui huviringis või trennis osalevad ainult ühe igapäevaselt koos viibiva lasteaiarühma või kontaktõppel oleva klassi lapsed, võivad tegevused toimuda ka grupiviisiliselt. Sel juhul tuleb tagada, et ühes grupis oleksid ainult ühe rühma või klassi õpilased, kes ei puutu kokku teiste rühmadega

Teater ja kontsert

Emadepäeva kontsert Lüllemäel
07. mai kell 19:00
Lüllemäe Kultuurimaja
Kolm meest, naine ja 90ndad
17. mai kell 19:00
Suvealguse pidu
28. mai
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
Jõekääru kontsert
11. juuni kell 21:00

Näitused

Näitus "Naise elu lõuend"
17. mai - 06. juuni
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
Kunstikuu avamine
01. november
Made Malbat
01. november - 31. detsember