Väike kunstikursus

JUHEDAJA: Juris Freimanis
KONTAKT:

tel. 53068941

jurifreiman@gmail.com ;

KOHT:

Grupid Tsirguliinas, Harglas, Lüllemäel

AEG:

E kell 14.20 - 17.20 Harglas

T kell 14.00 - 17.00 Tsirguliinas

N kell 13.30 - 16.30 Lüllemäel