Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

MTÜ-de pidu

16.
veebruar
reede
2024
Kell 19:00

Ootame osalema  kultuurialased mittetulundusühinguid, spordiklubisid, seltsinguid ja kultuurikollektiive!