Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Tiina Ojaste maalinäitus "Kuldkalale kolm soovi..."

01.
november
kolmapäev
2023
kuni 14. jaanuar

„Uku Masing on öelnud, et kunstniku silmad ei ole vabad ega saa iial sõltumatuks tema tujudest. Kunstnik ei saa olla täiesti objektiivne kujutades silmapilkset või jäädavat. Kunst peegeldab seega reaalsust alati pisut moonutatud ja mängulisemal moel ning lisab kujutavasse oma nägemused ja kõhklused.

Tiina Ojastet on peetud romantilise realismi esindajaks. Nii nagu Masing väidab, et ükski kunstnik ei saagi oma subjektiivse positsiooni tõttu olla realist, siis Ojaste ei püüagi seda
teadlikult olla. Teemadest on teda läbi aegade paelunud mütoloogia, ajalugu, aga ka tänane maailm oma mitmekülguse ja mitmekihilisusega – neid teemasid käsitledes romantiseerib ta oma maalides nii muinasjutulist maailma kui ka reaalsust. Ojaste loomingus seguneb reaalsus unenäolisusega ning tema kunst kompab piire eksisteeriva ja
mitteeksisteeriva ehk kujuteldava vahel.
Kunstnikuna on Ojaste olnud tegev 1980ndatest aastast. Esimesed kokkupuuted kunstiga olid nahkehistöö valdkonnas ning esinenud on Ojaste arvukatel rahvusvahelistel
nahkehistöö näitustel. Maalikunstini leidis Ojaste tee 2000ndatel aastatel. Selle perioodi vältel on eksperimenteeritud nii sürrealismi kui ka impressionistliku kunstiga, samuti oma
õppejõu Lola Liivati mõjul ekspressionistliku koloriidiga“.
Marian Grau, kunstiteadlane

Erialaõpingud: 1970-1977 Pärnu I Keskkooli kunstiklass 1977-1981 Tartu Kunstikool (diplom naha kunstilise kujundamise erialal).
Peale kooli lõpetamist elas Tartus ja töötas paarkümmend aastat erinevates firmades ettevõtja ja kunstnikuna. Aastatuhande vahetusel asus elama Pärnumaale. Maalikunstnik.
Näitused 1987-2023 Grupi ja isikunäitused (õlimaal) – 63 näitust, neist 45 isikunäitused – Eesti, Läti, Soome, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Küpros, Vatikan, Itaalia.
1986-1997 Grupi ja isikunäitused (nahkehistöö) – Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Poola, Leedu, Soome, Rootsi, Eesti

www.tiinaojaste.eu
info@tiinaojaste.eu
Facebook: Tiina Ojaste Art Gallery