Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Mihklilaat

07.
oktoober
laupäev
2023

Liivimaa Mihklilaat 7. oktoobril kell 8-16 Valga kesklinnas.

Laat on kujunenud rahva seas tuntuks ja hinnatuks iga-aastaseks meelelahutusürituseks. Laadale oodatakse eelkõige müüma taime- ja loomakasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli valmistajaid, erinevate toiduainete müüjaid, ehete valmistajaid jt huvitava omatoodangu ja värske aiasaaduste müüjaid.

Müügikoha hinnad on alljärgnevad:
3x3 m heategevus (laadal teenitud tulu suunatakse heategevuseks) tasuta;
3x3 m (käsitöö, põllumajandussaadused, sh istikud) üks koht 20 €;
3x3 m (toidukaubad, tööstuskaubad, trükised, erakondade reklaam) üks koht 30 €;
ühefaasilise voolu (16A) ühendamine 20 €.

Elektrooniline müügikohtade registreerimine alates 16.augustist kuni 4. oktoobrini www.valgakultuurikeskus.ee või www.valga.ee
Elektrooniliselt registreeritud koht säilitatakse 7. oktoobril kuni kell 7.30.

Lisainfo 5332 7622 (Kultuurikeskuse administraator), 5332 4960 (Artur Drubinš).