Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Juubilaride austamisõhtu

12.
september
teisipäev
2023
Kell 15:00 kuni 17:00

Üritusele on kutsutud Valga valla eakad juubilarid, kes tähistavad oma 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 … sünnipäeva. Kutsutud on 2023. aasta aprilli, mai, juuni, juuli, augusti ja septembri juubilarid.

Kontsertosas esineb Duo Hoog, kes koosneb kahest professionaalsest muusikust - Liina Fidelman (flööt) ja Mikk Langeproon (akordion).