Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Juubilaride austamisõhtu - lükkub edasi

23.
märts
teisipäev
2021
Kell 15:00

Peetakse meeles väärikaid Valga valla juubilare kellel sünnipäevad möödunud aata oktoobris, novembris ja detsembris ning tänavuse aasta jaanuaris, veebruaris, märtsis. 
Esinevad Sirje ja Rein Kurg.