Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

MTÜ-de pidu

17.
veebruar
reede
2023
Kell 19:00

Kutse peole!

Hea kultuuriinimene, käesolev aasta on olnud sündmusterohke ja väljakutseid pakkuv.

Vaatame üheskoos tagasi aastale 2022 ja tervitame uut Jänese aastat ühise peoga.

Pidu toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses  reedel, 17.veebruaril 2023 algusega kell 19.

Ootame, et kultuurialased mittetulundusühingud, spordiklubid, seltsingud ja kultuurikollektiivid  astuksid võimalusel üles oma tegevust tutvustava etteastega. Kes soovivad peol esineda, palume arvestada ajaga kuni neli minutit ühele kollektiivile.

Peo õnnestumiseks palume hiljemalt 7. veebruariks informeerida oma etteastest Kaja Sisaskit,

e-post kaja@valgakultuurikeskus.ee

Osalustasu 7 € iga inimese kohta maksta hiljemalt 7.veebruariks Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse valvelauda.

Lisaks teie esinemistele seltskondlik osa  retroansambliga CANTARE.

Panustame kõik üheskoos selleks, et tuleks lõbus ja meeldejääv õhtu!

 

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse korraldusmeeskond