Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Kunstikuu avamine

01.
november
reede
2019

Kunstikuu teemaks on SÜRR!
Esineb N-Euro!

N-Euro kontserdi pilet 9€/7€ müügil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse infolauas.