Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Ansambel Oduvantšiki korraldusel SÜGISBALL

19.
oktoober
laupäev
2019
Kell 15:00

Laudade tellimine telefonil 5348 0690, osavõtumaks 8 eurot.