Lauluring

LAULURING

JUHENDAJA: Siiri Põldsaar
KONTAKT:

kunglasiiri@gmail.com

KOHT: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
AEG:

Esmaspäev ja kolmapäev 17.00-18.00.