Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Mihklilaat

08.
oktoober
laupäev
2022

Liivimaa Mihklilaat 8. oktoobril kell 8-16 Valga kesklinnas.

 

Laat on kujunenud rahva seas tuntuks ja hinnatuks iga-aastaseks meelelahutusürituseks. Laadale oodatakse eelkõige müüma taime- ja loomakasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli valmistajaid, erinevate toiduainete müüjaid, ehete valmistajaid jt huvitava omatoodangu ja värske aiasaaduste müüjaid.

 

Müügikoha hinnad on alljärgnevad:

 

1. 3x3 m (käsitöö, põllumajandussaadused, sh istikud) üks koht 15 €;

2. 3x3 m (toidukaubad, tööstuskaubad, trükised, erakondade reklaam) üks koht 25 €;

3. 1-faasilise voolu (16A) ühendamine 15 €.

 

Elektrooniline müügikohtade registreerimine alates 1. septembrist kuni 5. oktoobrini www.valgakultuurikeskus.ee või www.valga.ee

Elektrooniliselt registreeritud koht säilitatakse 8. oktoobril kuni kell 7.30.

 

Lisainfo 5332 7622 (Kultuurikeskuse administraator), 5332 4960 (Artur Drubinš), 513 7185 (Ülle Juht).

 

 

8-16. G. Valgas centrā. Papildu informācija 53327622 (Kultūras centra administrators), 533 24960 (Artur Drubinš), 5137 185 (Ülle Juht).

Pārdošanas cenas ir šādas:

3x3 m (rokdarbi, lauksaimniecības produkti, tostarp stādi) viena vieta 15 €;

3x3 m (pārtikas preces, rūpniecības preces, iespieddarbi, politiskās partijas) viena vieta 25 €;

vienfāzes strāva (16A) savienojums 15 €

Elektroniski reģistrētā vieta tiks glabāta līdz pulksten 7:30 8. oktobra rītā.

 

В 8-16 в центре Валги. Дополнительная информация 53327622 (администратор культурного центра), 533 24960 (Артур Друбинш), 5137 185 (Юлле Юхт).

Цены продажи следующие:

3x3 м (изделия кустарного промысла, сельскохозяйственные продукты, включая саженцы) одно место 15 €;

3x3 м (продукты питания, промышленные товары, печатные материалы, политические партии) одно место 25 €;

однофазное (16А) соединение 15 €

Зарегистрированное в электронном виде место будет сохраняться до 7:30 утра 8 октября.