Marianne Aunapu

Grupp ei täitunud ja huviringi 2020/2021 ei avatud

Huviringi tegevus toetab algklasside õppekava ja  on suunatud I-IV klassi õpilastele.

Huviringi ülesandeks on võimaldada algklassi õpilastele mitmekülgset arendavat ning  loovat tegevust ja meisterdamist, kus põhimaterjali üheks osaks on villane lõng. Ringitegevus arendab lastes keskendumisvõimet, loovust ja käelist motoorikat. Praktilistes töödes kasutatakse erinevaid materjale, käsitöö liike ja töövõtteid.  Kõik teemad ja alateemad lõppevad praktiliste töödega.
Huviringis arvestatakse iga lapse võimete ning isikupäraga.
Ringiga liitumine eeldab õpilaselt motivatsiooni praktiliste tööde teostamiseks.

ALGÕPE

Töövahendid ja põhioskused
Kerimistehnikad
Esimesed algpisted papil
Pisted kangal.
Narmaste sõlmimise tehnika

VÄIKSEMAD PRAKTILISED TÖÖD

Tuttide ja tupsude valmistamine.
Lõnganukkude valmistamine.

 

SUUREMAD PRAKTILISED TÖÖD

Põimimise tehnikad
Punumiste tehnikad käepaelte valmistamiseks

 

JUHENDAJA: Marianne Aunapu
KONTAKT:

tel. 56916194

marianne.aunapu@gmail.com

KOHT: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
AEG: