Näitused

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia näitus "Rahvuslikkuse otsingud"

11.
september
esmaspäev
2023
kuni 29. oktoober

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava 25. juubeli raames sündis näitus „Rahvuslikkuse otsingud“. 

Näitusega tähistatakse 25 aasta möödumist õppekava – talukujundus ja rahvuslik käsitöö – avamisest. Viimase ümber on kasvanud rahvuslikke käsitöötraditsioone ja -oskusi uuriv ning arendav kooslus, kus saab  lisaks tekstiiliga seotud käsitöövaldkondadele õppida ehituse ja metallitöö erialal ning kultuuripärandi loovrakendused magistrikaval.

Ärkamisajal hoogu saanud rahvuslikkuse otsingud ilmnesid kiiresti ka materiaalses kultuuris. Ekspositsioon annab ülevaate meie tänaseid arusaamu kujundanud protsessi olulisematest ajaloolistest etappidest ja mõjutajatest ning näitab, kuidas rahvusliku käsitöö osakond tänapäeval pärandit mõtestab. Esindatud on rahvuslikkuse otsingud ehituskunstis, metallikunstis, tekstiilis ning pärandtehnoloogias. Näitusel saab lisaks illustreeritud ajaloolisele ülevaatele näha esemeid, mis peegeldavad rahvuslikkuse tõlgendusi tänapäevasel  viisil.  

 

„Esemelisel kultuuril on väga oluline roll meie identiteedi kujunemisel,” tõi pärandtehnoloogia programmijuht Ave Matsin välja näituse teema olulisuse. „Kuigi nõukogude ajal kasutati rahvuslikku vormikeelt poliitilistel eesmärkidel, muutus see taasiseseisvuse ajal pigem kultuuri küsimuseks. Selles tuules loodi ka Viljandi kultuuriakadeemias mitmeid rahvusliku ainesega tegelevaid õppekavu,” ütles Matsin. „Kahjuks on viimastel aastatel rahvuslikkuse küsimused muutunud kahetsusväärselt poliitiliseks,“ lisas ta.

 

Näitust korraldab TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogi õppekava ning toetas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava 25. juubeli raames sündis näitus „Rahvuslikkuse otsingud“.

Näitusega tähistatakse 25 aasta möödumist õppekava – talukujundus ja rahvuslik käsitöö – avamisest. Viimase ümber on kasvanud rahvuslikke käsitöötraditsioone ja -oskusi uuriv ning arendav kooslus, kus saab  lisaks tekstiiliga seotud käsitöövaldkondadele õppida ehituse ja metallitöö erialal ning kultuuripärandi loovrakendused magistrikaval.

Ärkamisajal hoogu saanud rahvuslikkuse otsingud ilmnesid kiiresti ka materiaalses kultuuris. Ekspositsioon annab ülevaate meie tänaseid arusaamu kujundanud protsessi olulisematest ajaloolistest etappidest ja mõjutajatest ning näitab, kuidas rahvusliku käsitöö osakond tänapäeval pärandit mõtestab. Esindatud on rahvuslikkuse otsingud ehituskunstis, metallikunstis, tekstiilis ning pärandtehnoloogias.

„Esemelisel kultuuril on väga oluline roll meie identiteedi kujunemisel,” tõi pärandtehnoloogia programmijuht Ave Matsin välja näituse teema olulisuse. „Kuigi nõukogude ajal kasutati rahvuslikku vormikeelt poliitilistel eesmärkidel, muutus see taasiseseisvuse ajal pigem kultuuri küsimuseks. Selles tuules loodi ka Viljandi kultuuriakadeemias mitmeid rahvusliku ainesega tegelevaid õppekavu,” ütles Matsin. „Kahjuks on viimastel aastatel rahvuslikkuse küsimused muutunud kahetsusväärselt poliitiliseks,“ lisas ta.

Näitust korraldab TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogi õppekava ning toetas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.