Näitused

FOTONÄITUS „WEE”

10.
jaanuar
kolmapäev
2018
kuni 26. veebruar
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaali fuajee

VÕIMUEHITISED EESTIS
Uku Põllumaa, Peeter Paasmäe ja Tõnu Nooritsa

Meid ümbritsevate ehitiste hulgas on palju erinevaid objekte . Kavandatav näitus on
pilguheit võimuehitistele. Pilk on erinev, olenedes nii pilguheitja tegevusalast ja
elukäsitlusest, kui ka pilguheitmiseks kasutatud abivahenditest. Peeter ja Tõnu
pildistavad fotoaparaadiga ja Uku mobiiltelefoniga. Näituse märkobjektideks läbi ühe
nädala on kõikide Eesti linnade võimuehitiste, nagu valitsushoonete ja
militaarhoonete jäädvustamine.
Näitus on mahukama projekti (ehitisteteemalise) jätkuetapp, mida eksponeeritakse
Eesti erinevates paikades. Eelmised näitused olid 2003 EEE, 2007 SEE, 2013 FEE1,
2015 FEE2 ja 2016 LEE
Kavandatavat näitust VÕIMUEHITISED EESTIS eksponeerime erinevates kohtades
üle Eesti.