Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Juubilaride austamisõhtu - LÜKKUB EDASI

24.
november
teisipäev
2020
Kell 15:00

Peetakse meeles väärikaid Valga valla juubilare kellel sünnipäevad oktoobris, novembris ja detsembris. Esineb noor muusik Tõnis Sarap. Kutsetega.