Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

HUVITEGEVUSE MESS

15.
september
teisipäev
2020
Kell 17:00 kuni 18:30

Toimub avalduste esitamine laste huviringidesse! 

https://www.valgakultuurikeskus.ee/huviharidus/huviringi-registreerimine/