Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Valga-Valka seitsme kiriku suvemuusika festival

10.
juuli
reede
2020
kuni 26. juuli
Valga-Valka kirikud

Valga Vallavalitsus, Muusikute fond PLMF ja EELK Kirikumuusika Liit esitlevad