Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Valga valla eakate juubilaride austamine

25.
september
kolmapäev
2019
Kell 16:00

Peetakse meeles Valga valla juubilare, kes sündinud juulis, augustis või septembris. Esineb Heidy Tamme.