VALGAMAA POISTELAULU KONKURSS 2019

01.
märts
reede
2019
Kell 16:30
Vagla Kultuuri- ja Huvialakeskus

Valgamaa XIII Poistelaulu konkurss toimub 1. märtsil 2019. aastal kell 16.30 Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis.
Konkursi eesmärgiks on edendada poistelaulu ning tunnustada laulvaid poisse.
Konkursil esitavad poisid ühe vanusele ja häälele sobivat laulu saateta, klaveri või
muu naturaalpilli saatel. Esineda võib nii üksi kui mitmekesi, kuid üle-eestilise
poiste-solistide võistulaulmise piirkonnavooru valitakse edasipääsejad vaid solistide
seast.
Valgamaa Poistelaulu konkurss toimub kaheksas vanusegrupis:
 kuni 5 - aastased poisid (k.a.)
 6 - 7 - aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
 7 - 9 -aastased kooliealised poisid (k.a.)
 10 - 11 - aastased poisid (k.a.)
 12 - aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
 kuni 16 - aastased häälemurde läbiteinud noormehed
 17 – 20 - aastased noormehed
 21-25-aastased noormehed
Vanusegruppi kuuluvuse määrab esineja vanus seisuga 5. mai 2019.
Osalemiseks palume registreeruda lisatud lingi alt hiljemalt 10. veebruariks 2019.
https://docs.google.com/forms/d/1BSW4jT0RZNbGxlp5ua8YNNYD8K4Lq9xe73Gn
qToWT9E/edit?usp=sharing
Lisaküsimused e-postil KunglaSiiri@gmail.com.
Poiste laulunumbreid hindab kolme-liikmeline žürii. Hinnatakse poiste musikaalsust,
laulu sobivust ning esitusnumbri veenvust (väljendusoskust). Žüriil on õigus saata
Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatavale XI üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise
Lõuna-Eesti piirkonnavooru igast vanuserümast (v.a 21-25-aastased) kolm poissi.
Auhinnatakse kolme enim punkte kogunud esitajat häälemurde läbimata ning
läbinud poiste seast. Žüriil on õigus tunnustada eripreemiatega erilisi õnnestumisi
või üllatusi. Žürii kuulutab välja võitjad pärast Karl-Erik Taukari laulude kontserti,
mis algab Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis kell 18.00. Kontsert on
pühendatud Karl-Erik Taukari 30.juubelile.
Valgamaa Poistelaulu konkursi läbiviimist toetab Valgamaa Omavalitsuste Liit ning
korraldab MTÜ Kungla.
Teadmiseks:
Põhja-Eesti vahevoor toimub 16. - 17. märtsil 2019 Tallinnas Nõmme Majas.
Lõuna-Eesti vahevoor toimub 23. – 24. märtsil 2019 Heino Elleri nimelises Tartu
Muusikakoolis.
XI Üle-eestiline poiste-solistide võistulaulmise lõppvoor toimub 5. mail 2019.a.

Piletiinfo:
Tasuta