Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Valga valla juubilaride austamisõhtu

28.
november
kolmapäev
2018
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Peetakse meeles oktoobris, novembris ja detsembris sündinud eakaid juubilare.