Valga valla juubilaride austamisõhtu

28.
november
kolmapäev
2018
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Peetakse meeles oktoobris, novembris ja detsembris sündinud eakaid juubilare.