Piirilaat

05.
mai
laupäev
2018
kuni 06. mai
Valgas ja Valkas

Registreerimine on alanud

Labdien! Tere! Здравствуйте!

 

LAT

Ir sākusies pieteikšanās 16.Lielajam Valkas – Valgas labdarības robežtirgum. Tirgošanās šogad notiks 5.-6.maijā Valkā un Valgā pie Rīgas ielas Robežpunkta.

 

Dalībnieks tirgum piesakās elektroniski: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrxTJBMXQmiOB4h8jFuaj7q9siTzAY0BJBFZ9QHndmH7BYg/viewform

 

Pirms reģistrācijas lūdzam izlasīt tirgus nolikumu un neskaidrību gadījumā jautāt papildus informāciju Valkas tūrisma biroja darbiniekiem.

 

Par tirdzniecību ar rūpniecības, saimniecības un plaša patēriņa pārtikas precēm, kā arī ar zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotām pārtikas precēm un atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu vai cukura vati mērķa ziedojums, veicot priekšapmaksu vienai dienai būs 15 eiro par vienu vietu, par divām dienām - 20 eiro par vienu vietu. Pasākuma dienā maksa par vienu vietu un vienu dienu būs 25 eiro, bet par divām dienām –30 eiro.

 

Tāds pats mērķa ziedojums būs arī par tirdzniecību ar stādiem, dārzeņiem, grieztiem ziediem, dārzniecību saistītām precēm, ar dzīvniekiem saistīta inventāra un barības pārdošanu, kā arī par tirdzniecību automašīnām un to saistīto inventāru un par reklāmu ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekļiem. Veicot priekšapmaksu vienai dienai būs 15 eiro par vienu vietu, par divām dienām - 20 eiro par vienu vietu. Pasākuma dienā maksa par vienu vietu un vienu dienu būs 25 eiro, bet par divām dienām –30 eiro.

 

Savukārt par tirdzniecību ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem, presi, iespieddarbiem priekšapmaksa par vienu vietu būs 10 eiro dienā un 15 eiro par divām dienām. Tikpat jāmaksā būs tūrisma informācijas/pakalpojumu sniedzējiem un par dažāda veida atrakciju izvietošanu. Apmaksa pasākuma dienā - 20 eiro par vietu par vienu dienu un 25 eiro par vienu vietu par divām dienām.

 

Par partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu būs jāmaksā 30 eiro dienā par vienu vietu. Lielajiem alus tirgotājiem izmaksas par tirdzniecības vietu būs 50 eiro, bet mazajām vīna un alus darītavām, kā arī mājražotājiem - 20 eiro dienā.

 

Viena tirdzniecības vieta, tāpat kā pērn, būs 3x3 metri. Būs arī iespēja piemērot 50% atlaidi no tirdzniecības vietas maksas maznodrošinātām personām ar nelielu individuālo izstrādājumu daudzumu.

 

Šogad visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu plānots izlietot apstiprinātajam mērķim – velosipēdu nomas paplašināšanai un Valkas/Valgas pilsētu labiekārtošanai.

 

EST

On alanud registreerimine 16. Valka-Valga suurele heategevuslikule piirilaadale. Sel aastal toimub kauplemine 5. ja 6. mail Valkas ja Valgas Rīgas tänava piiripunkti piirkonnas.

 

Elektrooniliselt saab registreeruda: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrxTJBMXQmiOB4h8jFuaj7q9siTzAY0BJBFZ9QHndmH7BYg/viewform

 

Enne registreerumist palume tutvuda laada juhendiga ja küsimuste korral võtta ühendust  Valka turismiinfobüroo töötajatega.

 

Müügikoha maksumus

Tööstuskaubad, majapidamiskaubad, laiatarbe toidukaubad, toidukaubad talunikelt ja eratootjatelt, alkoholivabad karastusjoogid, jäätis, suhkruvatt – 15 eurot ühe koha eest päevas ja 20 eurot kahe päeva eest (ettemaks). Laadapäeval makstes vastavalt 25 ja 30 eurot.

 

Istikud, köögiviljad, lõikelilled, aiakaubad, loomakaubad ja -toit, autod ja autokaubad, ilu- ja ravitooted ning nende reklaammaterjalid – 15 eurot ühe koha eest päevas, 20 eurot kahe päeva eest (ettemaks). Laadapäeval makstes vastavalt 25 ja 30 eurot.

 

Tarbekunstiesemed ja käsitöötooted, ajakirjandusväljaanded, trükised; turismiinfo ja -teenuste pakkujad; eri tüüpi atraktsioonid – 10 eurot ühe koha eest päevas, 15 eurot kahe päeva eest (ettemaks). Laadapäeval makstes vastavalt 20 ja 25 eurot.

 

Erakonda tutvustav reklaamistend, telk ja muu visuaalne reklaam – 30 eurot ühe koha eest päevas.

Suured õllekaupmehed – 50 eurot ühe müügikoha eest päevas.

Väikesed veini- ja õlletootjad, kodutootjad – 20 eurot ühe müügikoha eest päevas.

Ühe müügikoha mõõdud on 3×3 meetrit. Võimalus kohaldada 50% soodustust vähekindlustatud isikutele väikese koguse omatoodetud kauba korral.

 

Kogu müügiplatside tasudest laekunud summa kasutatakse tänavu järgmistel eesmärkidel: jalgrattarendi laiendamine ning Valka ja Valga heakorrastamine.

 

RUS

Началась регистрация для участия в  16. Большой благотворительной ярмарке города Валки - Валги. Торговля  будет проходить с 5 по 6 мая в Валка и Валга, по обе стороны Латвийской и Эстонской границы, на перекрёстке улиц Ригас и Рая.

 

Участник ярмарки может зарегестрироваться в электронном виде: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrxTJBMXQmiOB4h8jFuaj7q9siTzAY0BJBFZ9QHndmH7BYg/viewform

 

Пожалуйста, перед регистрацией обязательно ознакомьтесь с уставом ярмарки, в случае неясности или вопросов, обращайтесь за дополнительной информацией к сотруднику туристического бюро.

 

Внеся предоплату за место для торговли промышленными и бытовыми товарами, продовольственными продуктами питания, а также продуктами питания и безалкогольными напитками собственного производства, мороженого или сахарной ваты, целевое пожертвование на один день составит 15 евро за одно место. За торговлю в течение двух дней взимается 20 евро.

Такое же целевое пожертвование будет взиматься за торговлю растениями, овощами, срезанными цветами, продуктами связанными с садоводством, за продажу корма и инвентаря для животных, а также за торговлю инвентаря для транспортных средств и за рекламу косметических и лечебных средств. В день ярмарки плата за одно место и один день составит 25 евро, а в течение двух дней - 30 евро.

 

Что касается торговли ремесленными изделиями, прессой, печатными материалами, плата за одно место будет составлять 10 евро в день и 15 евро за два дня.

 

Такая же плата будет относиться на поставщиков туристической информации или услуг и на различные виды атракционов. Оплата в день ярмарки - 20 евро за место на один день и 25 евро за одно место в течение двух дней.

 

За размещение рекламного щита партии, палатки или другого вида визуальной рекламы придется платить 30 евро в день. Крупным производителям пива плата за торговую площадку составит 50 евро, а небольшим производителям вина и пива, а также для домашних производителей - 20 евро в день.

 

 

Одно место, как и в прошлом году, будет 3х3 метра. Также будет возможность применять скидку в размере 50% от платы за место торговли для людей с низким уровнем дохода с небольшим количеством отдельных продуктов.

 

Все средства, которые в этом году будут собраны за использование торговых площадок, планируется использовать на утвержденную цель - расширение пункта проката велосипедов и улучшения городов Валка / Валга.