Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Valga valla kultuuri ja spordi MTÜ-de pidu

07.
veebruar
reede
2020
Kell 19:00

Austatud Valga valla kultuuri- ja
spordialaste mittetulundusühingute,
seltsingute ja kultuurikollektiivide liikmed.

Valga Vallavalitsus koos Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusega kutsub kultuuri- ja spordiinimesi ühisele uue aasta peole reedel, 07. veebruaril 2020 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse. Peo algus kell 19.

Ootame, et kultuurialased mittetulundusühingud, spordiklubid, seltsingud ja kultuurikollektiivid  astuksid võimalusel üles oma tegevust tutvustava etteastega. Kes soovivad peol esineda, palume arvestada ajaga kuni neli minutit ühele kollektiivile.
Peo õnnestumiseks palume hiljemalt 31. jaanuariks informeerida oma etteastest Kaja Sisaskit, e-post kaja@valgakultuurikeskus.ee . Lisainfo Merce Mäe, e-post merce.mae@valga.ee

Osalustasu 7 € iga inimese kohta maksta hiljemalt 31. jaanuariks Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse valvelauda.

Lisaks teie esinemistele seltskondlik osa  ansambliga Laine.
Panustame kõik üheskoos selleks, et tuleks lõbus ja meeldejääv õhtu!