Liikumisrühm

Virve Sinisalu

JUHEDAJA: Virve Sinisalu
KONTAKT:

tel 5209044

e-mail Virve.Sinisalu@valgapk.edu.ee

KOHT: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus,
AEG:

R 11.00-14.00 Valga Põhikoolis

 

Liikumisrühmas tantsime mitmesuguseid tantse (folkloorseid rahvatantse, seltskonnatantse jne), õpime liikumisrühmade kavasid. Esineme maakonna tantsupidudel ja käinud ka üleriigilisel tantsupeol Tallinnas.